PLIKI DO DRUKU

 • Pliki do druku powinny być dostarczone
  w postaci pliku PDF / 1:1.
  Akceptujemy również
  pliki jpg./tiff./eps./cdr. Pliki wektorowe muszą mieć czcionki zamienione na krzywe. Pliki jpg./tiff. powinny być zapisane w rozdzielczości 300 DPI.
 • Projekt do druku musi być wyśrodkowany.
 • Wszystkie strony projektu muszą posiadać ten sam format oraz tą samą orientację.
 • Wszystkie istotne elementy graficzne,
  logotypy, teksty i paginy powinny być odsunięte od krawędzi strony o minimum 3 mm.
 • Jeśli w pliku grafiki, zdjęcia lub elementy tła dochodzą do krawędzi strony - konieczne jest przygotowanie 3 mm spadów po każdej ze stron.
 • Wszystkie warstwy powinny być spłaszczone.
 • W pliku nie powinno być przeźroczystości, powinny zostać spłaszczone.
 • W projekcie dwustronnym zawsze strona pierwsza projektu jest traktowana jako awers.
 • Pliki wielostronicowe powinny być zapisane w jednym pliku do druku.
 • Proszę nie stosować w projektach znaczników drukarskich innych niż linie cięcia.

Nie sprawdzamy zawartości plików pod względem formalnym i merytorycznym, jak również nie sprawdzamy prawidłowości ułożenia zamieszczonych treści. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego ułożenia druków składanych (np. ulotek lub zaproszeń) proszę nanieść poza spadem paginację lub opisać w wiadomości zamierzony sposób składania.

KOLORY

 • Wszystkie kolory powinny być
  zamienione na przestrzeń barwną
  CMYK.
 • Duże pokrycia w czerni, w druku CMYK,
  powinny być podbite pozostałymi
  kolorami podstawowymi. Zalecamy
  ustawienie czerni jako: 100% K, 30% C, 30% M, 30% Y.
 • Dla maksymalnego odwzorowania kolorów
  w druku, względem przygotowywanego
  projektu, zalecamy pracować na obszarach
  roboczych z profilami drukarni, czyli:
  • dla druku cyfrowego (wszystkie
   podłoża) - Coated FOGRA 51

Pliki do druku CMYK dostarczone w RGB lub z kolorami dodatkowymi (np. Pantone) mogą zostać automatycznie konwertowane na CMYK zgodnie z profilami drukarni. Właściwą informację należy zawrzeć z plikami do druku lub przesłać mailowo. W przeciwnym razie tego typu pliki będą zgłaszane jako błędne co wydłuży czas zwolnienia do druku.

TEKSTY I GRAFIKI

 • Wszystkie czcionki w pliku powinny być
  osadzone lub zamienione na krzywe.
 • Wszystkie czarne teksty powinny składać się tylko z koloru czarnego (K bez podbicia CMY)
 • Minimalna wielkość czcionki dla białego tekstu to:
  • dla druku cyfrowego 4 pkt.
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 5 pkt.
 • Minimalna grubość linii i obrysów powinna wynosić:
  • dla druku cyfrowego 0,2 pkt.
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 0,75 pkt.
 • Minimalny rozmiar czcionki powinien wynosić:
  • dla druku cyfrowego 4 pkt.
  • dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 5 pkt.
 • Zdjęcia i grafiki powinny mieć rozdzielczość 300 DPI.
 • Zdjęcia i grafiki powinny być zapisane w 8 bitowej głębi kolorów.

makiety do pobrania

Pobierz gotową makietę aby poprawnie przygotować plik do druku.
Pamiętaj aby z docelowego pliku do druku zdjąć obrysy, linie cięcia i linie marginesu.